Segueix-nos!

Permís C+E

18/07/2012 11:07

Edat mínima:

-21 Anys.

 

Vehicles autoritzats:

- Conjunts de vehicles formats per un vehicle dels que autoritza el C, acoblat a un remolc o semirremolc de més de 750 kg de MMA.

 

Condicions:

-Disposar del permís C.

-Implica la concessió del B+E i el D+E (si es disposa del D).

 

Proves a realitzar:

-Examen de teòrica específica llevat que tingui el permís C1+E (20 preguntes, màxim 2 errors).

-Examen pràctic en circuit tancat (RD 818/2009, AnexoV).

-Examen pràctic en vies obertes al trànsit (45 minuts).

 

 

Definicions

-Remolc: Vehicle no autopropulsat dissenyat i concebut per a ser remolcat

per un vehicle de motor.

 

-Semiremolc: Vehicle no autopropulsat dissenyat i concebut per a ser
acoblat a un automòbil, sobre el qual reposarà part, transferint-
una part substancial de la seva massa.

Galeria imatges:

Fes-ho córrer