Segueix-nos!

Permís C

18/07/2012 11:07

Edat mínima:

-21 Anys.

 

Vehicles autoritzats:

-Automòbils i vehicles especials no agrícoles, de més de 3.500kg de MMA, de fins a 9 places i amb remolc de fins a 750 kg de MMA.

 

Condicions:

-Disposar del permís B.

-Implica la concessió del permís BTP.

 

Proves a realitzar:

-Examen de teòrica específica llevat que tingui el permís C1 (20 preguntes, màxim 2 errors).

-Examen pràctic en circuit tancat (RD 818/2009, AnexoV).

-Examen pràctic en vies obertes al trànsit (45 minuts).

 

 

Definicions

-Automòbil: Vehicle de motor que serveix, normalment, per al transport de

persones o de coses, o d'ambdues alhora, o per a la tracció d'altres vehicles amb
aquell fi. S'exclouen d'aquesta definició els vehicles especials.

 

-Remolc: Vehicle no autopropulsat dissenyat i concebut per a ser remolcat

per un vehicle de motor.

 

-Vehicle especial: Vehicle, autopropulsat o remolcat, concebut i construït
per realitzar obres o serveis determinats i que, per les seves característiques, està
exceptuat de complir alguna de les condicions tècniques exigides en aquest
Reglament o sobrepassa permanentment els límits que s'hi estableixen
per masses o dimensions, així com la maquinària agrícola i els seus remolcs.

Galeria imatges:

Fes-ho córrer