Segueix-nos!

Permís B+E

19/07/2012 11:07

Edat mínima:

-18 Anys.

 

Vehicles autoritzats:

-Conjunts de vehicles formats per un automòbil de fins 3.500kg de MMA i fins a 9 places, adaptat a un remolc o semiremolc de fins 3.500kg de MMA.

 

Condicions:

-Disposar del permís B.

 

Proves a realitzar:

-Examen de teòrica específica (20 preguntes, màxim 2 errors).

-Examen pràctic en circuit tancat (RD 818/2009, AnexoV).

-Examen pràctic en vies obertes al trànsit (25 minuts).

 

Definicions

-Automòbil: Vehicle de motor que serveix, normalment, per al transport de

persones o de coses, o d'ambdues alhora, o per a la tracció d'altres vehicles amb
aquell fi. S'exclouen d'aquesta definició els vehicles especials.

 

-Remolc: Vehicle no autopropulsat dissenyat i concebut per a ser remolcat

per un vehicle de motor.

 

-Semiremolc: Vehicle no autopropulsat dissenyat i concebut per a ser
acoblat a un automòbil, sobre el qual reposarà part, transferint-
una part substancial de la seva massa.

Galeria imatges:

Fes-ho córrer