Segueix-nos!

Permís AM

18/07/2012 11:07

Edat mínima:

-15 Anys.

-18 Anys per portar passatgers.

 

Vehicles autoritzats:

-Ciclomotors de dues o tres rodes.

-Quadricicles lleugers.

 

Proves a realitzar:

-Examen de teòrica específica (20 preguntes, màxim 2 errors).

-Examen pràctic en circuit tancat (RD 818/2009, Annex V).

 

Definicions

-Ciclomotor: Vehicle proveït d'un motor de cilindrada no superior a 50 cm cúbics., Si és de combustió interna, i amb una velocitat màxima per construcció no superior a 45 km / h. Poden ser de dos, tres o quatre rodes.

 

-Cuadricicle lleuger: Vehicle de quatre rodes amb una massa en buit inferior a 350 kg. no inclosa la massa de les bateries en el cas dels vehicles elèctrics, la velocitat màxima per construcció no sigui superior a 45 km / h., i amb un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm cúbics per als motors d'explosió, o la potència màxima neta sigui inferior o igual a 4 kW., per als altres tipus de motors.

Galeria imatges:

Fes-ho córrer