Segueix-nos!

Autorització B96

19/07/2012 11:07

Edat mínima:

-18 Anys.

 

Vehicles autoritzats:

-Automòbils de fins 3.500kg de MMA, fins a 9 places i amb remolc de MMA superior a 750 kg sempre que la MMA del conjunt no excedeixi de 4.250kg.

 

Proves a realitzar:

-Examen pràctic en circuit tancat (RD 818/2009, AnexoV).

-Examen pràctic en vies obertes al trànsit (25 minuts).

 

Definicions 

-Automòbil: Vehicle de motor que serveix, normalment, per al transport de

persones o de coses, o d'ambdues alhora, o per a la tracció d'altres vehicles amb
aquell fi. S'exclouen d'aquesta definició els vehicles especials.

-Remolc: Vehicle no autopropulsat dissenyat i concebut per a ser remolcat

per un vehicle de motor.

Galeria imatges:

Fes-ho córrer