Segueix-nos!

CAP Viatgers

18/07/2012 11:07

El CAP (Certificat d'Aptitud Professional) acredita conjuntament amb el permís de conducció la aptitud professional del conductor.

Aquest certificat es necessari per a vehicles D1, D1+E, D, D+E d’empreses de transport públic o privat en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

 

El curs te una durada de 140 hores. Temàtica:

  • Conducció racional basada en nomes de seguretat
  • Aplicació de la reglamentació
  • Salut, seguretat vial i medioambiental, serveis, logística.

Localitzacions

Fes-ho córrer