Segueix-nos!

CAP Contínua

19/07/2012 13:07

El CAP (Certificat d'Aptitud Professional) Contínua deuran realitzar-lo aquells que prèviament siguin titulars del Certificat d’Aptitud Professional acreditatiu de la formació inicial i es trobin en possessió d’un permís de conducció en vigor d’algunes de les següents categories:

  • C1, C1+E, C, C+E
  • D1, D1+E, D, D+E

Aquest curs es te que realitzar cada 5 anys i te una durada de 35 hores. també hauran de realitzar la formació contínua els qui estiguessin exempts de la formació inicial

Fes-ho córrer