Segueix-nos!

ADR

17/07/2012 12:07

El permís bàsic ADR t'habilita a transportar en vehicle no cisterna, qualsevol tipus de matèries perilloses excepte matèries explosives (classe 1) i radioactius (classe 7) durant un termini de 5 anys (i renovable de 5 en 5 anys).

 

És a dir, permet el transport de: Gasos, líquids inflamables, matèries sòlides inflamables, matèries auto reactives i matèries explosives dessensibilitzades sòlides, matèries que poden experimentar inflamació espontània, matèries que al contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables, matèries comburents, matèries peròxids orgànics , matèries tòxiques, matèries infeccioses, matèries corrosives i matèries i objectes perillosos diversos.

 

Per obtenir l'autorització bàsica ADR primerament hauràs de fer un curs en un centre de formació homologat i després superar una prova teòrica a la DGT.

Si necessites transportar matèries perilloses en cisterna o es tracta de material explosiu o radioactiu, hauràs de fer una ampliació de la teva autorització bàsica ADR.

 

Fes-ho córrer